Definicje związane z ochroną ppoż.

Słownik pojęć ppoż.

W naszym słowniku pojęć znajdziesz najważniejsze sfomułowania związane z ochroną przeciwpożarową budynków. Każda definicja przeciwpożarowa, którą zobaczysz poniżej została dodatkowo rozbudowana na osobnej podstronie.

Słownik pojęć przeciwpożarowych

Szybka nawigacja po słowniku:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z

A

to zabezpieczenia, które w czasie pożaru wymagają aktywacji (poprzez urządzenia wykrywające pożar lub… | zobacz całą definicję >>

B

to stan eliminujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenie mienia, osiągany… | zobacz całą definicję >>
to błędne sformułowanie, poprawne to „bezpieczeństwo pożarowe… | zobacz całą definicję >>

to zabezpieczenia polepszające zdolność lub sama zdolność elementów budynku do przeciwstawiania się rozwojowi ognia… | zobacz całą definicję >>

I

to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia tylko z jednej… | zobacz całą definicję >>

K

to błędne sformułowanie, prawidłowe to stopień nierozprzestrzeniania… | zobacz całą definicję >>
to klasa określana na podstawie normy PN-EN 13501-2 lub na podstawie obliczeń (dla elementów konstrukcyjnych) według norm oblicz… | zobacz całą definicję >>
to klasa określana dla budynku lub jego części stanowiącej osobną strefę pożarową.z… | zobacz całą definicję >>
to nieprawidłowe sformułowanie, możliwe prawidłowe pojęcia w tym zakresie to klasa… | zobacz całą definicję >>
klasa palności to błędne sformułowanie. Nie ma klas palności, ale w WT istnieją… | zobacz całą definicję >>
to klasa określana na podstawie normy PN-EN 13501-1 oraz 13501- dla kabli obrazująca reakcję wyrobu… | zobacz całą definicję >>
to klasyfikacja w zakresie cech ogniowych wyrobu budowlanego… | zobacz całą definicję >>

M

to wyroby budowlane o klasie reakcji na ogień A1, A2 – s1, d0, A2 – s2, d0 lub… | zobacz całą definicję >>
to wyroby budowlane lub zestawy wyrobów, które zgodnie z zał. 3 do WT… | zobacz całą definicję >>
to określenie palności charakteryzujące wyroby budowlane o klasie reakcji ogniowej A2-s1, d1 i niższej (w tym m.in. B-s1, d0… | zobacz całą definicję >>

N

to zdolność elementu konstrukcji do wytrzymania oddziaływania ognia przy określonych… | zobacz całą definicję >>

O

ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed… | zobacz całą definicję >>
to cecha wyrobu budowlanego wyrażana w klasach określających zdolność elementu budynku…| zobacz całą definicję >>
to suma obserwowanych zjawisk towarzyszących fizyko-chemicznemu procesowi spalania materiału palnego (ciała stałego, cieczy lub… | zobacz całą definicję >>
określenia te są stosowane w rozporządzeniu, ale wyroby budowlane nie są bezpośrednio badane ani klasyfikowane pod… | zobacz całą definicję >>

P

to fragment ściany zewnętrznej przy połączeniu ze stropem międzykondygnacyjnym od górnej krawędzi okna/drzwi… | zobacz całą definicję >>
to fragment ściany zewnętrznej wykonany z materiałów niepalnych w celu podniesienia poziomu… | zobacz całą definicję >>
to podstawowy akt prawny określający ogólne wymagania dla obiektów… | zobacz całą definicję >>
to zbiór aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków. Zawierają minimalne wymagania… | zobacz całą definicję >>

R

to przepis określający wymagania ppoż. dla budynków na etapie ich użytkowania, czyli rozporządzenie Ministra Spraw… | zobacz całą definicję >>
to przepis określający wymagania dotyczące ilości wody do zewnętrznego pożaru oraz przebiegu dróg pożarowych przy… | zobacz całą definicję >>

S

to ściana, dla której określono klasę odporności ogniowej. Ściana o odporności ogniowej może być ścianą oddzielenia… | zobacz całą definicję >>
to ściana oddzielająca dwie strefy pożarowe, która musi zachować swoje właściwości użytkowe podczas… | zobacz całą definicję >>
to błędne sformułowanie, prawidłowe to ściana oddzielenia przeciwpożarowego lub… | zobacz całą definicję >>
to błędne sformułowanie, prawidłowe to ściana oddzielenia… | zobacz całą definicję >>
to pojęcie występujące w WT, aktualnie określane na podstawie załącznika nr 3 do WT. Nie ma normy… | zobacz całą definicję >>
to metoda ociepleń ścian zewnętrznych budynków, dawniej nazywana bezspoinowym systemem ociepleń (BSO) lub metodą… | zobacz całą definicję >>
to zdolność elmentu konstrukcji, który pełni funkcję oddzielającą, do wytrzymania oddziaływania… | zobacz całą definicję >>

U

to podstawowa ustawa z określająca wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków, czyli ustawa z dnia 24 sierpnia… | zobacz całą definicję >>

W

to część projektu architektoniczno-budowlanego zawierająca wszystkie warunki w zakresie… | zobacz całą definicję >>
to podstawowe rozporządzenie wykonawcze dla Prawa budowlanego, zawierające m.in. wymagania ppoż. dla… | zobacz całą definicję >>
to zasady stanowiące źródło wiedzy technicznej wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników… | zobacz całą definicję >>

Z

to środki zabezpieczające przed działaniem ognia, dymu i temperatury, które dzielą się na… | zobacz całą definicję >>

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA