Słownik pojęć ppoż.

Rozporządzenie dot. wody i dróg pożarowych

Rozporządzenie dot. wody i dróg pożarowych to przepis określający wymagania dotyczące ilości wody do zewnętrznego pożaru oraz przebiegu dróg pożarowych przy budynkach, czyli rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Zobacz inne, najważniejsze w Polsce przepisy pożarowe (przepisy ppoż).

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA