BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE - BARIERY OGNIOWE NA ELEWACJI

Wypełnij formularz
i odbierz książkę
z wytycznymi SITP

to niezbędna wiedza PPOŻ. dla inżynierów, architektów i inspektorów

Projektuj elewacje budynków zgodnie z najnowszymi zabezpieczeniami PPOŻ.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij poniższy formularz i podaj adres wysyłki
 2. Poczekaj kilka dni na listonosza
 3. Wprowadź wytyczne SITP WP-03:2018 w życie

Wytyczne Projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018

pdf_darmowy_popr

Wypełnij dane i odbierz wytyczne SITP z wysyłką na wskazany adres

Wdrożenie wytycznych rekomendują:

bezpieczenstwo pozarowe_państwowa straż pożarna
image

Zobacz, co znajdziesz
w dokumencie SITP

To 36 stron praktycznej, przeciwpożarowej wiedzy, którą otrzymujesz całkowicie za darmo

Bezpieczeństwo pożarowe

CZYM SĄ WYTYCZNE SITP?

Opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – organizację zrzeszającą profesjonalistów i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego – to wiedza techniczna i rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo fasad ETICS z izolacją cieplną ze styropianu. Wytyczne SITP pozwalają znacznie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji budynku.

Zamawiając darmowe opracowanie SITP zyskujesz:

 • szczegółowe zasady wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych podczas ocieplania budynków
 • praktyczną wiedzę, dzięki której minimalizujesz ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru po elewacji z kondygnacji niższej na wyższą
 • konkretne przykłady i rozwiązania oparte na ogólnodostępnych systemach i materiałach budowlanych
 • dostęp do metod skutecznie opóźniających rozprzestrzenianie się ognia po elewacji - wydłużające czas przeznaczony na ewakuację i pozwalające na ograniczenie potencjalnych strat
 • szczegółowe zasady wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych podczas ocieplania budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

KTO POWINIEN ZAMÓWIĆ WYTYCZNE SITP?

Wytyczne SITP to kompendium wiedzy przeciwpożarowej dedykowanej dla projektantów, inżynierów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także inwestorów oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w budowę, utrzymanie i użytkowanie budynków.

Otrzymanie opracowania jest całkowicie darmowe – wystarczy wypełnić formularz zamówienia i poczekać kilka dni na przesyłkę. 

Gwarancja skutecznej
bariery ogniowej na elewacji

Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018

Bezpieczeństwo pożarowe warunki techniczne

CO ZNAJDZIESZ W WYTYCZNYCH?

Poza wiedzą teoretyczną Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa przygotowało liczne i łatwe do zastosowania wskazówki projektowania i wykonania elewacji z ociepleniem ETICS. Opracowane zostały m.in. wskazówki dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych elewacji ETICS:

bezpieczenstwo pozarowe_etics_sity wytyczne_bariery ogniowe elewacji budnykow
Zabezpieczenie w formie niepalnych pasów elewacji ocieplonej systemem ETICS ze styropianem z uwzględnieniem miejsc szczególnych

Dodatkowo eksperci SITP opracowali wytyczne dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych elewacji z konkretnymi rodzajami ociepleń ETICS:

 • ze styropianem o grubości <10 cm z zabezpieczeniem w postaci niepalnych pasów
 • ze styropianem o grubości >10 cm z zabezpieczeniem w postaci niepalnych pasów
 • ze styropianem o grubości >10 cm z zastosowaniem barier ogniowych w postaci niepalnych pasów i zabezpieczeń okien
 • detale wyżej wymienionych zabezpieczeń w formie pasów przeciwpożarowych z wełny mineralnej oraz w formie zabezpieczeń okien i drzwi

Cena bezpieczeństwa
jest niewielka

Wdrożenie wszystkich wytycznych SITP przyczynia się do znacznego ograniczenia ryzyka pożarowego, a koszt całego ocieplenia budynku podnosi tylko w niewielkim stopniu.

bezpieczenstwo_strazacy-bezpieczenstwo pozarowe

Ocieplenie poddasza i elewacji budynków a bezpieczeństwo pożarowe

Aktualna standardowa grubość izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku wynosi, w zależności od stosowanego materiału, nawet 20 cm. To o kilkanaście centymetrów więcej niż jeszcze dwie dekady temu. Przez ten czas główne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego pozostały bez zmian.

Na przestrzeni lat zmieniły się również technologie wykonywania i same materiały. Dążenie do zmniejszenia grubości poszczególnych warstw skutkuje koniecznością zachowania większej precyzji na etapie wykonawstwa. W zestawieniu z błędami w sposobie montażu płyt styropianowych (bez klejenia obwodowego), brakami wykwalifikowanych pracowników, często brakiem nadzoru oraz brakiem świadomości, jak może to wszystko wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu, obserwujemy wzrost ryzyka pożarowego od elewacji palnych.

Aby zredukować skutki takich pożarów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP wydało Wytyczne projektowania ociepleń elewacji ETICS. Rekomendowane bariery ogniowe mają na celu spowolnienie i ograniczenie rozprzestrzeniania rozprzestrzeniania się ognia po elewacji w celu troski o bezpieczeństwo pożarowe i  zminimalizowania strat powstałych w wyniku rozprzestrzenienia się ognia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy budynek należy wykonać w sposób maksymalnie ograniczający ryzyko pożaru, a w razie jego wystąpienia minimalizujący szkody. Ma to przede wszystkim zapewnić odpowiednie, bezpieczne warunki ewakuacji oraz pozwolić na przeprowadzenie bezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Doświadczenia innych krajów

Podobne rozwiązania do zaproponowanych przez SITP funkcjonują jako obligatoryjne w innych krajach: Chorwacji, Węgrzech, Finlandii, Czechach, Słowacji, Niemczech czy Francji. W niektórych z nich skuteczność działania barier ogniowych potwierdzono badaniami.

W Niemczech w 2006 r. z inicjatywy stowarzyszenia ETICS przeprowadzono badania na starych budynkach inicjując pożary wewnętrzne. Poszukiwano rozwiązania alternatywnego do obowiązującego od lat 90 wymagania zabezpieczenia nadproży, które pozwoliłoby na ograniczenie rozprzestrzeniania ognia na nie więcej niż 2 kondygnacje powyżej tej, na której rozpoczął się pożar, zanim straż pożarna rozpocznie działania gaśnicze. Wyniki tych badań były podstawą do wprowadzenia obowiązku wykonywania barier ogniowych dla elewacji ocieplonych styropianem o grubości 10 – 30 cm.
bezpieczenstwo pozarowe- elewacja -wytyczne sitp bariery ogniowe na elewacji w Niemczech

Badania wpływu na elewację ognia wewnętrznego w Niemczech. Zdjęcia pochodzą z prezentacji Ralfa Paskera z 2016 „ETICS & fire safety Latest amendments in German regulation and overview about assessments in Europe”.

Stanowisko-badawcze-LEPIR_bezpieczenstwo pozarowe- elewacja -wytyczne sitp bariery ogniowe na elewacji w Niemczech
Stanowisko badawcze LEPIR II (źródło: Promethee, LEPIR II test brochure)
W związku z pojawiającymi się pożarami od ognia zewnętrznego Konferencja Ministrów Budownictwa wszystkich landów zleciła dalsze badania (laboratoryjne) z udziałem straży pożarnej. Testy przeprowadzono w latach 2014 – 2015 i na ich podstawie wprowadzono do przepisów dodatkowe zabezpieczenia (niezależne od grubości izolacji) w postaci pasów pożarowych 3. kondygnacji oraz pasa przy dachu. Dodatkowo zalecono natychmiastowe naprawy ubytków w elewacji ETICS oraz unikanie składowania materiałów palnych przy elewacji.

Testy poprzedzające wprowadzenia przepisów przeprowadzono również we Francji (LEPIR II) w latach 2014-2015. W przeprowadzenie serii prób zaangażowane były organizacje zawodowe reprezentujące tę gałąź przemysłu:

 • AFIPEB – Francuski Związek na Rzecz Izolacji Budynków na Bazie Styropianu,
 • SIPEV – Narodowy Związek Zawodowy Producentów Farb, Tynków i Lakierów,
 • SNMI – Narodowy Związek Zawodowy Producentów Zapraw Przemysłowych.

Podobnie wyglądało to w Chorwacji: Uniwersytet w Zagrzebiu przetestował skuteczność działania barier na trzech próbkach ocieplonych kolejno styropianem, styropianem z pasami ogniowymi oraz wełną.

 

Wszystkie powyższe testy były podstawą wprowadzenia barier ogniowych jako rozwiązania obowiązującego w danym kraju.

skuteczność-działania-barier-na-trzech-próbkach-ocieplonych_bezpieczenstwo pozarowe- elewacja -wytyczne sitp bariery ogniowe na elewacji w Niemczech

Badania w Chorwacji na 3 próbkach (od lewej): izolacja ze styropianu, izolacja ze styropianu z barierami ogniowymi, izolacja z wełny mineralnej. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E

Czym jest klasyfikacja ogniowa ?

Klasyfikacje ogniowe pozwalają określić metodami badawczymi odpowiednie, wymagane przepisami parametry, jak odporność ogniowa elementu budynku czy klasa reakcji na ogień wyrobu (zestawu wyrobów).

Spełniają one dwie funkcje:

 • pozwalają na wbudowanie danych materiałów w obiekt, poprzez potwierdzenie ich własności ogniowych,
 • są punktem wyjścia do doboru zabezpieczeń.

Należy jednak pamiętać, że klasyfikacje ogniowe określają jedynie zachowanie się danego wyrobu w ściśle określonych warunkach badawczych. W rzeczywistości jego zachowanie może być zupełnie inne. Przykładowo przy badaniu rozprzestrzeniania ognia ścian zewnętrznych od strony zewnętrznej według normy PN-B 02867:2013-06 źródłem ognia jest 20 (+/- 0,3) kg drewna sosnowy zwyczajnej. Uzyskanie stopnia NRO według tego badania jest podstawą do wbudowania odpowiedniego rozwiązania. Może się jednak okazać, że pod ścianą zostaną umieszczone śmietniki lub po prostu stare meble, które po podpaleniu (np. poprzez nieumyślne wrzucenie niedopałka papierosa) będą stanowić dużo większe źródło ognia. Dodatkowo należy uwzględnić, że to badanie jest wykonywane na prostokątnym fragmencie ściany – bez okien, drzwi czy narożników budynku, które sprzyjają rozwojowi pożaru. W takich warunkach nasza ściana może rozprzestrzeniać ogień, mimo uzyskanej klasyfikacji.

Klasyfikacje ogniowe są wydawane przez odpowiednie jednostki badawcze dla producentów systemów lub wyrobów. Zakres ich stosowania należy sprawdzić i uwzględnić już na etapie projektu. Zbieranie ich dopiero przy kompletowaniu dokumentacji powykonawczej jest błędne i niebezpieczne – w skrajnym przypadku wbudowane rozwiązanie może nie pokrywać się z zakresem stosowania i będzie trzeba je przebudować.

Bezpieczeństwo pożarowe przy metodzie ocieplania ETICS

ETICS to metoda ocieplania i wykańczania elewacji budynku, gdzie warstwa izolacji zostaje skutecznie przymocowana do murowanej konstrukcji budynku. To najczęściej stosowany rodzaj ocieplenia przy użyciu wełny mineralnej i styropianu .

Ocieplenie ETICS wyróżnia się elastycznymi metodami wprowadzenia na nim zabezpieczeń pożarowych (szczegóły opracowano w dokumencie “Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe SITP WP-03:2018”). W konsekwencji oznacza to że ETICS minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się ognia po elewacji budynku i uznaje się, za jedną z najlepszych metod ocieplenia w kontekście bezpieczeństwa pożarowego.

Wytyczne projektowania ociepleń - skuteczność zabezpieczeń ppoż. zależna jest od metody ocieplenia

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie niepalnej izolacji cieplnej z wełny mineralnej. Ocieplenia ETICS z taką izolacją uzyskują klasy reakcji na ogień A1 (czyli taką, która w najmniejszym stopniu nie pozwala na rozprzestrzenianie się ognia oraz nie wspomaga rozwoju pożaru). Obowiązkowo taką izolację cieplną stosuje się na ścianach zewnętrznych stanowiących ściany oddzielenia przeciwpożarowego, które w całości muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

Jeżeli jednak inwestor zdecyduje się na izolację ze styropianu, który jest materiałem palnym, konieczne są dodatkowe zabezpieczenia. Odpowiednio usytuowane bariery ogniowe z wełny mineralnej pozwolą zapewnić akceptowalny stosunek poziomu ryzyka pożarowego do poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Ocieplanie elewacji budynków a bezpieczeństwo pożarowe

Jakość materiałów wykorzystanych podczas budowy ma istotne znaczenia dla zastosowanych w nim zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z tego względu jeszcze przez rozpoczęciem prac należy wybrać produkty o możliwie najwyższej klasie reakcji na ogień.

Więcej o zagadnieniu “wełna skalna a bezpieczeństwo pożarowe” dowiesz się z materiałów udostępnianych na stronach producentów.

Powyższe opracowanie to zaledwie ułamek wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego budynku

Szersze informacje na ten temat dostępne są w darmowym opracowaniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wdrożenie ich na terenie inwestycji pozwoli wprowadzić skuteczne bariery ogniowe i ograniczy ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w przypadku wystąpienia pożaru.

Wytyczne przeciwpożarowe SITP w projektowaniu ociepleń

Odbierz bezpłatny egzemplarz

pdf_darmowy_popr