External Thermal Insulation Composite System

ETICS

System ETICS to metoda ociepleń ścian zewnętrznych budynków, która dawniej była nazywana bezspoinowym systemem ociepleń (BSO) lub metodą lekką-mokrą. Od lat jest najpopularniejszą metodą ociepleń w Polsce – zarówno w przypadku izolacji nowych budynków, jak i obiektów poddawanych termomodernizacji. Swoją popularność zawdzięcza łatwości wykonania, stosunkowo niskiej cenie w porównaniu z innymi metodami ociepleń, a także estetycznemu wyglądowi wykończonych ścian zewnętrznych.

Przegląd interesujących faktów o ETICS:

Elewacje ETICS

Metody ocieplania budynków

Co to jest system ETICS?

System ETICS to zestaw wyrobów służący do ociepleń ścian zewnętrznych, najczęściej murowanych lub żelbetowych, który jest wykonywany bezpośrednio na miejscu budowy. Cały system, w tym jego elementy składowe, musi być zgodny z jego specyfikacją techniczną, gdyż tylko dla układu i rodzaju materiałów w nim określonych obowiązuje deklaracja właściwości użytkowych oraz znakowanie znakiem budowlanym.

Należy stosować komponenty od jednego systemodawcy, gdyż produkty od różnych producentów systemu nie mają potwierdzonej kompatybilności i mogą wpływać na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Bez sprawdzenia nie można przewidzieć, jak takie przypadkowo zestawione materiały będą razem oddziaływać na elewacji i czy nie staną się przyczyną wad, usterek i defektów.

Technologia ETICS jest stosowana do ocieplania powierzchni pionowych. Możliwe jest także jej zastosowanie na powierzchniach sufitowych i nachylonych, jeśli nie są one narażone na zaleganie wody opadowej i/lub śniegu.

Technologia ETICS

Komponenty systemu

Metoda ETICS polega na bezpośrednim zamocowaniu warstwy izolacji cieplnej do ściany za pomocą kleju lub łączników mechanicznych i po wzmocnieniu warstwą zbrojeniową, wykończeniu jej tynkiem cienkowarstwowym.

Warstwę izolacyjną w systemach ETICS stanowią najczęściej wełna skalna lub styropian. Niektóre specyfikacje techniczne przewidują zastosowanie inny izolacji cieplnych, jak polistyren ekstrudowany XPS, szkło piankowe, płyty z piany poliuretanowej PIR lub PUR, płyty z piany fenolowej czyli rezolowej.

Systemy uzupełniane są materiałami przeznaczonymi do wykańczania miejsc szczególnych na elewacjach, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe, siatki narożnikowe oraz materiały uszczelniające itp.

1.
Zaprawa lub masa klejąca
2.
Izolacja cieplna
3.
Łączniki mechaniczne
4.
Zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej
5.
Siatka zbrojąca (najczęściej z włókna szklanego)
6.
Wyprawa tynkarska z opcjonalnym wykończeniem farbą
Komponenty systemu EITCS
Źródło: 1 https://www.ea-etics.eu/etics/about-etics/
Elewacje ETICS - elewacja po latach

Elewacja ETICS po latach użytkowania

Trwałość ściany ocieplonej systemem ETICS jest bardzo uzależniona od jakości wykonania prac budowlanych, choć  również w czasie eksploatacji budynku mogą wystąpić inne czynniki sprzyjające uszkodzeniom.

Rysy i pęknięcia mogą być spowodowane:

  • uderzeniami mechanicznymi,
  • złą jakością wykonawstwa (np. brak dodatkowych siatek w miejscach newralgicznych, złe przygotowanie podłoża, zły dobór materiałów),
  • brakiem konserwacji (mycie, czyszczenie),
  • złą konserwacją (np. przemalowanie na kolor nieodpowiedni do rodzaju tynku).

System powinien być okresowo kontrolowany, a naprawy powinny być wykonywane na bieżąco, ponieważ każde pęknięcie systemu obniża jego odporność na ogień.

Metody ocieplania budynków ETICS

Palne elewacje, większe ryzyko

Analiza licznych pożarów w ostatnich latach, w tym tragicznego pożaru budynku mieszkalnego Grenfell Tower, wskazuje na znaczący wpływ na bezpieczeństwo obiektu palnych izolacji cieplnych, zwłaszcza gdy towarzyszą im palne okładziny elewacyjne.

Problem ten został zauważony zarówno przez strażaków i ekspertów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jak również przez ubezpieczycieli. Jedna z najbardziej znanych i renomowanych firm ubezpieczeniowych na świecie FM Global przeprowadziła analizę zdarzeń i przedstawiła wnioski w raporcie „Grenfell: The Perfect Formula for Tragedy”. Zauważono w nim, że ściany zewnętrzne można zabezpieczać metodami biernymi (poprzez stosowanie materiałów niepalnych) lub czynnymi (tryskacze). Podsumowanie doboru odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych w stosunku do możliwego zagrożenia przedstawiono na schemacie.

Czytaj więcej na temat: bezpieczeństwo pożarowe

Elewacje ETICS - niepalna elewacja
Elewacje ETICS - zabezpieczenie ściany

Ściana oddzielenia pożarowego styropian

Niepalny system ETICS to idealne zabezpieczenie ściany zewnętrznej

Polskie przepisy techniczno-budowlane wymagają stosowania materiałów niepalnych – czyli takich, które nie zwiększają mocy pożaru i nie rozprzestrzeniają go – we wszystkich newralgicznych miejscach ściany zewnętrznej. Dobrym przykładem jest ściana oddzielenia przeciwpożarowego, która w całości musi być wykonana z materiałów niepalnych lub stosowanie materiałów niepalnych powyżej 25 m wysokości budynku. W takich miejscach nie może być stosowany styropian.

Prowadzi to do wniosku, że wszędzie tam, gdzie jest wymagany najwyższy poziom bezpieczeństwa, ściany zewnętrzne ocieplone systemem ETICS powinny posiadać klasę reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0.

Dobrą praktyką jest również stosowanie materiałów niepalnych na elewacjach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia:

  • w strefach przy poziomie terenu, przy których bezpośrednio znajduje się np. chodnik i można parkować,
  • na ścianach, do których jest przymocowana duża ilość elementów dekoracyjnych (w tym drewnianych, reklamowych lub fotowoltaicznych).

W przypadku zarysowań lub pęknięć warstwy wierzchniej, znajdująca się pod nią warstwa niepalnej izolacji cieplnej, w klasie np. A1, zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz ocieplenia.

Dowiedz się więcej na temat: klasyfikacja ogniowa

Niepalne pasy na elewacji

Pośrednim rozwiązaniem pomiędzy palnym ocieleniem ETICS a niepalnym jest wykonanie w palnym ociepleniu barier ogniowych z materiałów niepalnych. Takie rozwiązanie podwyższa poziom bezpieczeństwa pożarowego i ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. Pasy niepalne obowiązkowo są wykonywane na granicach stref pożarowych, ale eksperci i specjaliści ppoż. zrzeszeni w stowarzyszeniu SITP zalecają stosowanie poziomych barier ogniowych na wszystkich ścianach ocieplonych systemem ETICS.

Czytaj więcej o produktach niepalnych, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia >> Frontrock FS

Elewacje ETICS - dobre praktyki

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA