Słownik pojęć ppoż.

Przepisy przeciwpożarowe (przepisy ppoż.)

Przepisy przeciwpożarowe to zbiór aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków. Zawierają minimalne wymagania z obszaru działań prewencyjnych, do osiągnięcia celu, jakim jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska, a także – coraz częściej – zapewnienie ciągłości działania / funkcjonowania.


Podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej to:

Obszerny artykuł dotyczący aktualnych przepisów pożarowych znajdziesz tutaj

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA