Słownik pojęć ppoż.

Warunki techniczne WT (rozporządzenie 75)

Warunki techniczne WT to podstawowe rozporządzenie wykonawcze dla Prawa budowlanego, zawierające m.in. wymagania ppoż. dla budynków, czyli rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami).
Poznaj też inne przepisy przeciwpożarowe.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA