Słownik pojęć ppoż.

Rozporządzenie dot. ochrony ppoż.

Rozporządzenie dot. ochrony ppoż. to przepis określający wymagania ppoż. dla budynków na etapie ich użytkowania, czyli rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 – z późniejszymi zmianami)
Zobacz inne, najważniejsze w Polsce przepisy pożarowe (przepisy ppoż).

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA