Wytyczne DAFA

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych według stowarzyszenia DAFA

Wytyczne DAFA

Wytyczne DAFA zawierają eksperckie opracowanie tematyki bezpieczeństwa pożarowego w budynkach w kontekście zmieniających się trendów i odnoszą się m.in. do:

Publikacja zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, zaprezentowaną za pomocą zbioru rysunków, schematów i detali technicznych dla różnych rodzajów ścian i metod ociepleń budynków.

Wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” DAFA to kolejne opracowanie po „Wytycznych projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” stowarzyszenia SITP, które skupia się na ochronie przeciwpożarowej ścian zewnętrznych budynków

Wytyczne DAFA do pobrania

Budowlane klasyfikacje ogniowe:

Reakcje na ogień - tabelka

Wytyczne DAFA

To opracowanie, stworzone przez praktyków dla praktyków, określa jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Ich znajomość i stosowanie pozwalają ograniczyć ryzyko pożarowe w przypadku pożaru zlokalizowanego przy ścianie zewnętrznej.

Wytyczne są wsparciem merytorycznym w codziennej pracy dla architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców i ekspertów budowlanych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków.

Autorzy przedstawili rozwiązania inżynierskie dla wymagań dla ścian zewnętrznych skupiając się na miejscach newralgicznych dla ich bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z takich miejsc jest połączenie ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną, stanowiącą oddzielenie przeciwpożarowe.

Przepisy dopuszczają w tym zakresie dwa rozwiązania:

  • wysunięcie ściany oddzielenia ppoż. 30 cm poza obrys budynku,
  • wykonanie pasa w klasie odporności ogniowej EI 60, z materiałów niepalnych, o szerokości co najmniej 2 m.

Dokładne rozwiązanie w obu wariantach zależy od przyjętej technologii wykonania ściany zewnętrznej.

W pierwszym przypadku (rys. A i B) istotne jest, aby ściana oddzielenia przeciwpożarowego była w całości wykonana z materiałów niepalnych (dotyczy to również ocieplenia).

W Wytycznych DAFA pokazano aż trzy możliwości wykonania drugiego rozwiązania. Rysunek C przedstawia sytuację, w której hala stalowa styka się z biurowcem w technologii tradycyjnej. W takim przypadku pas 2-metrowy najłatwiej wykonać w obrębie ściany biurowca.

Rysunki D i E obrazują podział na strefy pożarowe samej hali stalowej (np. części produkcyjnej i magazynowej). Tutaj istotny będzie układ płyt warstwowych i sposób ich podparcia. Konstrukcja, do której montowane będą płyty musi posiadać klasę odporności ogniowej R 60.

Należy zwrócić również uwagę na okna lub drzwi, które znajdą się w tym pionowym pasie (nawet tylko częściowo). Zamknięcia te muszą mieć klasę odporności ogniowej co najmniej taką, jak wymagana dla pasa analogiczną do wymagań dla pasa: EI 60.

A

Rozwiązanie dla połączenia ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną, stanowiącą oddzielenie przeciwpożarowe
B
Rozwiązanie dla połączenia ściany zewnętrznej ze ścianą wewnętrzną, stanowiącą oddzielenie przeciwpożarowe

C

Wykonanie pasa międzykondygnacyjnego w sytuacji gdy hala stalowa styka się z biurowcem w technologi tradycyjnej.

D

Podział na strefy pożarowe hali stalowej

E

Podział na strefy pożarowe hali stalowej
Pas międzykondygnacyjny

Rozprzestrzenanie się ognia a DAFA

Mimo tego, że ogień rozprzestrzenia się szybciej w pionie niż w poziomie, przepisy wymagają zabezpieczenia tylko w tej drugiej sytuacji. Zabezpieczenie przed przeniesieniem się pożaru w górę lub w dół wynika z podejścia inżynierskiego.

Wytyczne DAFA proponują uzupełnienie tej luki w przepisach poprzez zastosowanie w miejscu styku stropu oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną poziomego pasa o wysokości minimum 80 cm, w klasie odporności ogniowej EI 60 (chyba, że przepisy wymagają wyższej), wykonanego z materiałów niepalnych.

Dowiedz się więcej na temat: klasyfikacja ogniowa

Generalnie w miejscu styku stropu międzykondygnacyjnego ze ścianą zewnętrzną przepisy wymagają zastosowania w pasie międzykondygnacyjnym rozwiązania zapewniającego:

Wymaganie to nie dotyczy styku ścian ze stropem pośrednim, np. stropem antresoli.

Pas międzykondygnacyjny można zrealizować na kilka sposobów. Najczęściej spotykanym jest poziomy pas w płaszczyźnie ściany o wysokości co najmniej 80 cm.

Dowiedz się więcej na temat: pas międzykondygnacyjny

Miejsc styku stropu międzykondygnacyjnego ze ścianą zewnętrzną

Wytyczne DAFA

Dodatkowe zalecenia ubezpieczycieli

Ubezpieczyciel może udzielić ochrony ubezpieczeniowej jego mienia, ale jednocześnie ma prawo mieć własne standardy i wymagać ponadnormatywnych zabezpieczeń w danym budynku.

W przypadku obiektów o wysokim zagrożeniu pożarowym wymogi państwowych przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym WT (tutaj przeczytasz więcej o Warunkach Technicznych), są zdecydowanie niższe niż ich poziom akceptowany przez zakłady ubezpieczeń.

Taki stan może spowodować – mimo uzyskania odbioru budynku – wysokie stawki polisy lub wręcz trudności z jej otrzymaniem. Dlatego współpraca Inwestora z ubezpieczycielem powinna rozpocząć się już na etapie projektowania.

Analizując ryzyko pożarowe dla całego obiektu należy uwzględnić również wszystkie elementy, które są montowane bezpośrednio do ścian i fasad: panele fotowoltaiczne, reklamy lub inne detale. Mimo tego, że nie są one często wyrobami budowlanymi, należy rozważyć ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Generalnie reklamy i inne elementy ścian (ozdoby) w warunkach pożaru nie mogą spaść na ludzi wychodzących z obiektu (szczególnie nad wyjściami ewakuacyjnym) czy ratowników prowadzących akcję ratowniczo-gaśniczą.

Cel ten można w dużej części osiągnąć stosując materiały niepalne lub co najmniej trudno zapalne, oraz zachowując wymagania co do odpadania dla elementów okładzin elewacyjnych. Dodatkowo należy także rozważyć, czy ich mocowanie nie wpłynie negatywnie na element budowlany, do którego są przymocowane.

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów techniczno-budowlanych spoczywa zarówno na architektach i wykonawcach, jak i – na późniejszym etapie – właścicielach i zarządcach budynków.

Wszyscy oni powinni być świadomi zagrożeń pożarowych, które mogą wystąpić w danym budynku i zastosować odpowiednie rozwiązania i procedury, które ograniczą rozprzestrzenianie się pożaru i zapewnią możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Powstałe w 2006 r. Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Skupia ponad 120 Członków: najbardziej rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.

DATA - Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA