Słownik pojęć ppoż.

Odporność ogniowa (odporność na ogień, ognioodporność)

Odporność ogniowa to cecha wyrobu budowlanego wyrażana w klasach określających zdolność elementu budynku do zachowania określonych właściwości podczas pożaru w określonym czasie wyrażonym w minutach.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA