Słownik pojęć ppoż.

Klasa odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej to klasa określana na podstawie normy PN-EN 13501-2 lub na podstawie obliczeń (dla elementów konstrukcyjnych) według norm obliczeniowych w zakresie odporności ogniowej elementu budynku (rzadziej wyrobu budowlanego). Klasa określa w minutach zdolność konstrukcji, części konstrukcji lub elementu budynku do zachowania określonych właściwości użytkowych w warunkach pożaru, m.in. nośność ogniowa R, szczelność ogniowa E czy izolacyjność ogniowa I, np. EI 30, R 120 czy RE15.

Dowiedz się więcej na temat: klasyfikacja ogniowa

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA