Słownik pojęć ppoż.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej to część projektu architektoniczno-budowlanego zawierająca wszystkie warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jakie powinien spełniać dany budynek. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego powinny stanowić podstawę uzgodnienia projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pojęcie warunków ochrony przeciwpożarowej jest nierozerwalnie związane z Warunkami technicznymi WT. Więcej o nich dowiesz się tutaj.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA