Słownik pojęć ppoż.

Pas niepalny na elewacji

Pas niepalny na elewacji to fragment ściany zewnętrznej wykonany z materiałów niepalnych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Wykonanie takiego niepalnego pasa może wynikać bezpośrednio z przepisów (np. zabezpieczenie na granicy stref pożarowych) lub z zasad wiedzy technicznej (np. 20-cm pasy rekomendowane przez SITP).

Dowiedz się również, czym jest pas międzykondygnacyjny.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA