Słownik pojęć ppoż.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe (pasywne zabezpieczenia)

Bierne zabezpieczenie pożarowe to zabezpieczenia polepszające zdolność lub sama zdolność elementów budynku do przeciwstawiania się rozwojowi ognia i rozprzestrzenianiu pożaru, np. ściany, stropy, jak również same materiały budowlane o odpowiednio wysokiej klasie reakcji na ogień. Bierne zabezpieczenia nie są sterowane i nie wymagają ingerencji człowieka w przypadku pożaru.

Zobacz również czym są aktywne zabezpieczenia ppoż. 

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA