Słownik pojęć ppoż.

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Aktywne zabezpieczenie pożarowe to zabezpieczenia, które w czasie pożaru wymagają aktywacji (poprzez urządzenia wykrywające pożar lub poprzez ingerencję człowieka). Do ich grupy należą m.in. instalacje sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze SUG (tryskacze), urządzenia zraszaczowe, hydranty wewnętrzne, systemy oddymiania i zapobiegania przed zadymieniem.

Zobacz również czym są bierne zabezpieczenia ppoż.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA