Słownik pojęć ppoż.

Materiały palne

Materiały palne to określenie palności charakteryzujące wyroby budowlane o klasie reakcji ogniowej A2-s1, d1 i niższej (w tym m.in. B-s1, d0; C-s2, d2 czy E). Materiały palne mogą być określane dodatkowo jako niezapalne, trudno zapalne lub łatwo zapalne. Im niższa klasa reakcji na ogień tym materiał szybciej się zapala i pod wpływem coraz mniejszego płomienia. Im bardziej wyrób jest palny, tym bardziej przyczynia się do szybszego rozwoju pożaru.

Sprawdź przykładowe klasy reakcji na ogień.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA