Słownik pojęć ppoż.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego (ściana oddzielenia ppoż.)

To ściana oddzielająca dwie strefy pożarowe, która musi zachować swoje właściwości użytkowe podczas pożaru jednej ze stref, zapobiegając przejściu pożaru do strefy sąsiedniej. W zależności od przyjętych pierwotnych klas odporności pożarowej stref, ściana oddzielenia ppoż. powinna mieć klasę odporności ogniowej REI 60, REI 120 lub REI 240.
Ścianę należy zaprojektować i wykonać z materiałów niepalnych posadowić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

Dowiedz się więcej na temat: klasyfikacja ogniowa

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA