Słownik pojęć ppoż.

Prawo budowlane

Prawo budowlane to podstawowy akt prawny określający ogólne wymagania dla obiektów budowlanych, czyli ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 – z późniejszymi zmianami)

Sprawdź najważniejsze przepisy przeciwpożarowe.

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA