Słownik pojęć ppoż.

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu WT

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu WT – określenia te są stosowane w rozporządzeniu, ale wyroby budowlane nie są bezpośrednio badane ani klasyfikowane pod ich kątem. 

Do określeń tych należą: palny (w tym: niezapalny, trudno zapalny i łatwo zapalny), niepalny, niekapiący (określany przez dodatkową klasę reakcji na ogień d0), samogasnący (wszystkie klasy reakcji na ogień poza klasą F) oraz intensywnie dymiący (określany przez dodatkową klasę reakcji na ogień s3 oraz klasy E-d2, E i F). Aby określić, któremu pojęciu odpowiadają badane i deklarowane przez producentów wyrobów budowlanych cechy użytkowe, należy posłużyć się zał. 3 do WT.

Dowiedz się więcej o rozporządzeniu WT

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA