Słownik pojęć ppoż.

Ogień (definicja)

Ogień to suma obserwowanych zjawisk towarzyszących fizyko-chemicznemu procesowi spalania materiału palnego (ciała stałego, cieczy lub gazu), przede wszystkim obejmuje emisję promieniowania widzialnego (płomienie), ciepła oraz emisję akustyczną (dźwięki towarzyszące spalaniu).

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA