Słownik pojęć ppoż.

Materiały
nierozprzestrzeniające ognia

Materiały nierozprzestrzeniające ognia to wyroby budowlane lub zestawy wyrobów, które zgodnie z zał. 3 do WT określane są jako o klasie reakcji na ogień

Pobierz wytyczne SITP lub DAFA o projektowaniu ognioodpornych elewacji, ścian i fasad budynków - to praktyczna wiedza ekspertów ppoż., za którą nic nie płacisz

Wytyczne SITP i wytyczne DAFA